md传媒张芸熙作品在哪看

md传媒张芸熙作品在哪看

无余证可凭,只表热不解,法当凭脉。若脐上筑者,肾气动也,去术加桂。

此中风转中寒,胃实转胃虚,初能食而致反不能食之机也。少阳不可发汗,发汗则谵语。

详太阳上伤寒伤营脉浮紧,头疼身痛恶寒风,无汗而喘已未热,呕逆麻黄汤发灵。阳明病无汗,小便不利,心中懊者,身必发黄。

太阳少阳并病,心下硬,头项强而眩者,当刺大椎、肺俞、肝俞,慎勿下之。今但手足汗出,则津液之泄于外者尚少,小便不利,则津液不泄于下。

伤寒以阳为主,热多当愈,热不除为太过,热深厥微,必伤阴络。要知痉之一症,非无因而至,因于伤寒发汗不如法所致耳。

彼以四肢沉重疼痛,是为有水气;此便脓血,是为有火气矣。有司命之责者,可不调于未灾未绝之先乎?

Leave a Reply